Wybierz język:

Agent celny

Zapewnienie profesjonalnej obsługi klientów firmy 

Uni-logistics Sp. z o.o.

Kompleksowy operator logistyczny Uni-logistics Sp. z o.o., z główną siedzibą w Gdyni, posiadający oddziały w:
Gdańsku, Warszawie, Wrocławiu, Tychach i Poznaniu, w związku z dynamicznym rozwojem prowadzi projekt
rekrutacyjny na stanowisko:

Agent celny

Miejsce pracy: Gdynia

  Do obowiązków będzie należało między innymi:

 • przyjmowanie zleceń do odprawy celnej,
 • kompleksowe przygotowywanie niezbędnych dokumentów do realizacji odprawy celnej,
 • weryfikowanie upoważnień klientów i ich uaktualnianie,
 • odprawa celna towarów we wszystkich procedurach celnych,
 • uczestniczenie w rewizjach celnych,
 • kontakt z klientami, których przesyłki są w odprawie celnej,
 • prowadzenie korespondencji dotyczącej działalności Agencji Celnej,
 • archiwizacja rozliczonych dokumentów.

  Wymagania:

 • uprawnienia Agenta Celnego,
 • znajomość przepisów i procedur związanych z obsługą celną przesyłek morskich, drogowych i lotniczych,
 • minimum 2-letnie doświadczenie w pracy w Agencji Celnej,
 • prawo jazdy kat.B,
 • komunikatywna znajomość jęz. angielskiego w mowie i piśmie.

  Oferujemy:

 • pracę w zgranym, profesjonalnym zespole,
 • przyjazną atmosferę w pracy,
 • atrakcyjne wynagrodzenie,
 • możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji.

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie
pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Uni-logistics Sp. z o.o. z siedzibą
w Gdyni zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922)”.
Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych na potrzeby
przyszłych rekrutacji.

Informujemy, że Administratorem danych jest Uni-logistics Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni przy ul. Polskiej 19. Dane
zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów
wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.