Wybierz język:

Projekt

 

 Tytuł projektu: Wprowadzenie nowej usługi poprzez zastosowanie technologii integracyjnych, przesyłu danych oraz technologii mobilnych na potrzeby dynamicznego zarządzania zasobami logistycznymi na zapleczu i przedpolu terminali, portów morskich i lotniczych, mającej na celu monitorowanie statusu i pozycji ładunku na morzach i lądach

Numer projektu: RPPM.02.02.01-22-0433/17

Wartość całkowita projektu: 1 200 000,00 zł

Wartość dofinansowania: 528 000,00 zł

Cele i efekty projektu:

Celem projektu jest wprowadzenie na rynek innowacyjnych usług logistycznych dzięki zastosowaniu technologii mobilnych bazujących na koncepcji Internetu Rzeczy. Technologie te rozumiane są jako elektroniczna platforma z pakietem usług działających w chmurze, mobilne urządzenie pomiarowe montowane na dowolnych środkach transportu oraz aplikacje mobilne dla użytkowników aplikacji. W wyniku realizacji projektu wnioskodawca zaoferuje swoim klientom oraz podwykonawcom nową jakość współpracy, bazując głównie na elektronicznej wymianie danych i zarządzaniu wszystkimi procesami i zasobami fizycznymi w czasie rzeczywistym.

Okres realizacji projektu: od 01.04.2017 r. do 31.08.2018 r.

Projekt realizowany w ramach Osi priorytetowej 2 Przedsiębiorstwa, Działanie 2.2 Inwestycje profilowane, Poddziałanie 2.2.1 Inwestycje profilowane – wsparcie dotacyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.