Wybierz język:

Nasza
oferta

Value +

Rozumiemy potrzebę uzupełniania oferty logistyczno-transportowej o dodatkową pomoc związaną z obiegiem dokumentów, realizacją procesów logistycznych oraz procedurami fiskalnymi i celnymi.

Nasza pomoc, która stanowi wartość dodaną z zakresu „VALUE +” i gwarantuje sprawny obieg ładunków w łańcuchach dostaw, obejmuje:

  • doradztwo logistyczne
  • doradztwo transportowe
  • doradztwo celne
  • dopuszczanie do obrotu
  • wnoszenie o uzyskanie pozwoleń
  • wystawianie świadectw pochodzenia
  • wypełnianie karnetów TIR i ATA
  • uzyskiwanie potwierdzeń w wywozie
  • ubezpieczenie cargo
Wróć do góry